Ściana, na której będzie widoczny mural, jest dobrze oświetlona i widoczna od strony ulicy, która prowadzi do wsi i ruin Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, jest ścianą boczną szkoły, od strony parkingu, przy wejściu dla uczniów. W otoczeniu ściany znajduje się metalowe serce na nakrętki oraz ogródek wykonany przez uczniów. W pobliżu jest podmokła łąka.