Ściana, na której ma powstać mural, znajduje się w bocznej na szkoły. Stanowi ona integralną część miejsca wypoczynku i rekreacji, z którego codziennie korzystają uczniowie szkoły. Jest to więc miejsce odpowiednio wyeksponowane. Ściana znajduje się w miejscu zacienionym. Teren jest właściwie zagospodarowany, otoczony zielenią. Stan ściany jest dobry, pozwala na wykonanie muralu. Nie zauważono dziur, pęknięć, itp. Układ terenu, jego wielkość sprzyjają zrealizowaniu celów konkursu – posadzenie roślinności, ustawienie karmników dla ptaków, itp. Wymiary ściany: długość – 17 metrów i 90 centymetrów, wysokość – dwa i pół metra. Powierzchnia jest gładka. Ma kształt prostokąta. Do wykonania muralu nie będzie potrzebny podnośnik.