Budynek GBP w Manowie znajduje się w kompleksie szkolno-kulturalnym. Obok Biblioteki znajduje się budynek i boisko Szkoły Podstawowej w Manowie. W tym samym budynku co biblioteka, znajduje się Świetlica Wiejska oraz Ognisko Przedszkolne TPD w Manowie. Ściana, na której planowane jest wykonanie ekomuralu jest ścianą frontową. Cały budynek jest bardzo dobrze widoczny od drogi głównej prowadzącej do szkoły i znajdujących się po drugiej stronie ulicy budynków mieszkalnych. Front budynku nie zasłaniają drzewa i inne nasadzenia. Warto dodać, że na końcu ul. Szkolnej znajduje się stadion sportowy IV ligowego klubu sportowego Leśnik Manowo, gdzie rozgrywane są piłkarskie mecze ligowe drużyn z całego kraju.

Ściana jest prostokątna o wysokości 2,75m, a jej długość – 11,10m.

W odległości 1,60m od brzegu ściany znajduje się okno, które ma szerokość 2,06m. Zostanie ono wkomponowane w mural i stanowić będzie jego element.

Na budynku 9 lat temu wykonano ocieplenie. Ściana nie wymaga dodatkowych remontów.

Przewidujemy, że do realizacji ekomuralu wykorzystamy rusztowanie. Na terenie miejscowości jest możliwość wynajęcia niskiego rusztowania do wykonania planowanych prac.