Ściana znajduje się na południowej stronie budynku, jest to fragment fasady od strony dziedzińca szkolnego, przy wejściu ewakuacyjnym i schodach do niego prowadzących. Ściana jest mocno wyeksponowana, często na jej tle odbywają się apele i uroczystości szkolne.
Na mural planowany jest fragmenty ściany przy drzwiach oraz schodach. Są to dwa prostokąty przylegające do drzwi ewakuacyjnych oraz dwa skosy przy ściankach bocznych schodów. Wymiary- dwa prostokąty o wymiarach 150 x 213 cm. oraz dwa skosy o wymiarach 44,5 x 19,7 x 8,8 cm. Stan ściany wymaga usunięcia starych warstw farby, napraw, wygładzenia nierówności, zagruntowania. Drzwi i elementy schodów wymagają odświeżenia, napraw, pokrycia świeżą warstwą farby. Podobnie wygląda sytuacja przy schodach.Do stworzenia muralu będzie potrzebne niskie rusztowanie lub podest.