Mural umieszczony zostanie na południowej ścianie szkoły i stanie się integralnym elementem otoczenia. Naturalnie wkomponuje się w otaczające budynek drzewa i wraz z pobliskimi polami, łąkami, przestrzeniami parkowymi i działkami utworzy nierozerwalną, spójną pod względem estetycznym całość. Oprócz aspektu plastycznego stanowić będzie ważny element przestrzeni będącej formą pomostu między bioróżnorodnymi ostojami przyrodniczymi. Jego rolą będzie podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli dzikiej przyrody w ekosystemach podtrzymujących nasze życie. Dodatkowo planujemy umieszczenie w pobliżu muralu, na otaczających go drzewach, elementów, które uzupełnią przekaz i poprawią bioróżnorodność w otoczeniu – karmników i budek lęgowych dla ptaków. Obok muralu znajduje się klatka schodowa zewnętrzna, która docelowo zostanie pomalowana na ul dla pszczół.
Ściana cementowo-wapienna jest w stanie bardzo dobrym. Przed wykonywaniem prac zostanie zagruntowana i pomalowana na biało.
Kształt muralu w formie prostokąta o wymiarach 9,30 m (szerokość) na 12 m (wysokość).
Realizacja będzie wymagała rusztowania, które jest zarezerwowane do tego celu.

Wykonanie muralu farbami akrylowymi w sprayu.