Ściana o wymiarach 5,20m x 7m jest fragmentem frontowym budynku widocznym od dwóch głównych ulic, przy których mieści się szkoła i do której prowadzi jedno z głównych wejść dostępnych dla uczniów i rodziców. Ściana przylega również do dziedzińca apelowego szkoły, na którym odbywają się różnego rodzaju uroczystości i spotkania z udziałem całej społeczności szkolnej i lokalnej. Ściana skierowana w kierunku południowo-wschodnim i przez większość dnia jest nasłoneczniona. Sąsiadują z nią: boisko trawiaste, zielone skwery, zadrzewiony szkolny parking z przewagą drzew liściastych oraz część boiska, na której uczniowie spędzają przerwy . Szkoła umiejscowiona jest na obrzeżach wsi w otoczeniu pół uprawnych i lasów.