Ściana przeznaczona na mural jest ścianą zewnętrzną, znajdującą się przy schodach prowadzących do szkoły. Skierowana jest w kierunku południowym, na drogę wojewódzką nr 828 ciągnącą się przez Rudkę Kozłowiecką i łączącą Niemce z Garbowem. W bezpośrednim sąsiedztwie ze ścianą przeznaczoną na mural znajdują się okna do gabinetu dyrektora szkoły oraz szkolny plac zabaw i boisko szkolne. Ściana jest bardzo dobrze widoczna dla wszystkich osób przychodzących do szkoły,na plac zabaw i boisko, a także dla osób spacerujących chodnikiem oraz uczestników drogi wiodącej wzdłuż pasa zieleni przylegającego do ogrodzenia szkolnego. Ściana jest prostokątna, a jej wymiary przeznaczone na mural to: szerokość 280 cm, wysokość 400cm. Ściana jest gładka, w dobrym stanie i nie wymaga napraw. Do stworzenia muralu będzie potrzebne rusztowanie, które zostanie wypożyczone z Urzędu Gminy Niemce.