OTOCZENIE
Ściana o ekspozycji południowo – zachodniej przeznaczona na mural znajduje się na budynku Przedszkola TWOJA NIANIA w Koszalinie na ulicy Słowiańskiej 3 i posiada wymiary: 4,73m x 6,8 m (Fot. 1). Przedszkole istnieje od 2017r. i powstało przy wykorzystaniu funduszy unijnych – jest tzw. przedszkolem „złotówkowym” dzięki porozumieniu właściciela z Miastem Koszalin czyli kosztuje mieszkańców, których dzieci do niego uczęszczają przysłowiową złotówkę.
Ściana jest widoczna z ul. Słowiańskiej (Fot. 2), która jest ważną arterią komunikacyjną w południowej części miasta, więc oglądać ją będą mogli mieszkańcy – przechodnie, czy turyści. Wzdłuż chodnika przebiega także ścieżka rowerowa, więc mural będzie widoczny dla jej użytkowników. Na przeciwko znajduje się duży parking, z którego korzystają petenci m.in. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia, przystanek autobusowy, a z działką, na której znajduje się placówka sąsiaduje bardzo duże przedszkole miejskie (nr 12). Bezpośrednie otoczenie ściany to głównie zróżnicowany drzewostan: topole, lipy, wierzba, a bezpośrednio w sąsiedztwie muralu: modrzew i jodła oraz rośliny tj.: żurawka oraz trawy ozdobne. Przed przedszkolem (bezpośrednio naprzeciwko ściany) usytuowany jest NATURALNY PLAC ZABAW (Fot. 3) o łącznej powierzchni ok. 150 m – aktualnie znajduje się na nim ścieżka sensoryczna dla dzieci złożona z naturalnego podłoża – kory, kamyczków, drewnianych krążków oraz naturalny tor przeszkód zbudowany z drewnianych pieńków. Ponadto znajduje się wolnostojący, zadaszony karmnik dla ptaków oraz 2 budki lęgowe typu A dla małych ptaków. Dzieci „podglądają” w ramach zajęć z sal pobytowych ptaki, pełnią dyżury przy karmniku zimą. Na placu zabaw zamontowane są duże drewniane instalacje do zabawy, m.in.: ścianka wspinaczkowa, most z kładek, ławka bujana, domek drewniany, osłonki na ogrodzenie oraz wykonane nasadzenia roślin (szczegóły w opisie efekty ekologiczne muralu).
Fragment elewacji o powierzchni ponad 32 m kw. przeznaczony na mural znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do placówki i bezpośrednio do niego dochodzi betonowy chodnik prowadzący do placówki mający przedłużenie pod ścianą, gdzie byłyby mural. Wewnątrz przedszkole jest urządzone w stylu korespondującym z naturą (FOT. 4): drewniane ożebrowania i ptaki jako dekoracje, na ścianach wykorzystane motywy drzew i krzewów, stonowane barwy ścian dla dla dzieci w kolorach ziemi, drewniane meble i inne elementy infrastruktury. Mural zarówno estetyką jak i „ptasim” tematem korespondował był z otoczeniem zewnętzrnym, jak i wewnętrznym przedszkola.

ŚCIANA – CHARAKTERYSTYKA:
Dawniej na ścianie powieszona była reklama – baner, pozostały w niej stare kotwy, które wymagać będą demontażu, uzupełnienia ubytków w ścianie po wyjęciu haków i wyrównania powstałych nierówności. Część otworów zostanie wykorzystana do montażu elementów przestrzennych wkomponowanych w mural. Poza tym stan elewacji jest dobry i wymagać będzie przed wykonaniem muralu jedynie położenia warstwy gruntującej typu unigrunt, aby użyte media malarskie – farby elewacyjne, farby w aerozolu uzyskały dłuższą żywotność.
PLANOWANE PARAMETRY MURALU
KSZTAŁT: Prostokąt
POWIERZCHNIA: 32,17m kw.
WYMIARY, CZYLI SZEROKOŚĆ: 4,73m; WYSOKOŚĆ: 6,8m.

WYKONANIE PRACY WYMAGAĆ BĘDZIE UŻYCIA:
– PODNOŚNIKA KOSZOWEGO w celu wykonania w godzinach wieczornych rzutu ilustracji na ścianę (4h najmu)
– RUSZTOWANIA w celu wykonania muralu (6 dni)
Ze względu na sąsiedztwo NATURALNEGO PLACU ZABAW wjazd podnośnikiem bezpośrednio pod ścianę nie jest możliwy (rzut wykonany zostanie z parkingu), ale na rozstawienie rusztowania będzie odpowiednio dużo miejsca (chodnik o szerokości 1,5m).W Koszalinie istnieje możliwość wynajmu ww. sprzętu niezbędnego do wykonania muralu. Dyrektorka przedszkola dokonała rozeznania cenowego.