Ściana zaplanowana do wykonania muralu to ściana o wschodniej ekspozycji. Jest to ściana znajdująca się przy głównym (jedynym poza awaryjnym) wejściu do szkoły. Sąsiaduje z nią bramka szkolna. Ekspozycja ekomuralu na tej ścianie byłaby widoczna dla całej społeczności szkolnej oraz dla mieszkańców osiedla ponieważ wejście do szkoły jest widoczne z perspektywy ulicy głównej oraz sklepów i restauracji. Ekomural umieszczony na tej ścianie będzie widoczny nie tylko dla społeczności szkolnej. Ściana jest bardzo widoczna dla wszystkich uczestników ruchu i komunikacji po ulicy Fordońskiej, która jest jedną z głównych ulic w Bydgoszczy. Szkoła, którą reprezentujemy to szkoła specjalna. Uczęszcza do niej dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności oraz funkcjonujące na poziomie upośledzenia umysłowego stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego. W szkole prowadzone są działania ekologiczne oparte na działaniach praktycznych (np., warzywniak) oraz propagujące ideę: myśl globalnie – działaj lokalnie. Młodzież doświadcza ekologii i przyrody na różne sposoby (np., ogród polisensoryczny). Działania proekologiczne prowadzone są przez nauczycieli w formie doświadczania (np., innowacja pedagogiczna „Woda źródło i miejsce życia”) i powstają z zaangażiowaniem uczniów, rodziców jak ogród polisensoryczny. Ściana jest po remoncie oraz termoizolacji. Nie posiada ubytków oraz nie wymaga napraw przed wykonaniem ekomuralu. Wymiary ściany: 3,8 m x 10 m. W szkole znajdują się rusztowania oraz drabiny jednakże firma, która wyraziła zgodę na wykonanie muralu nie potrzebuje takich pomocy. Posiada je we własnym zakresie. Otoczenie wokół ściany umożliwia bezpieczne rozstawienie drabiny czy też rusztowań. W otoczeniu ściany znajduje się również zieleń. Pod oknami sal rosną jaśminowce, wzdłuż ścieżki do wejścia rosną krzewy oraz drzewa.