Ściana budynku Szkoły Podstawowej nr1 w Ogrodzieńcu znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu szkoły, w miejscu, gdzie odbywają się apele i uroczystości szkolne. Skierowana jest w stronę południowo- zachodnią, dobrze oświetlona i widoczna. Mural zajmował by powierzchnię 77m2 (wysokość 2,2m, długość 29m), usytuowany wzdłuż całej ściany pod oknami wysokiego parteru. Budynek szkoły jest otynkowany, ściana wymaga przygotowania w postaci wygładzenia tynku, poprzez czyszczenie, profilaktyczne odgrzybienie, pokrycie gruntem wygładzającym. Wykonanie muralu nie będzie wymagało specjalistycznych rusztowań ani podnośników, do wykonania wyższych części muralu, wykorzystane zostaną stabilne stoliki szkolne