Ściana przeznaczona na wykonanie muralu jest w kształcie trapezu prostokątnego o wymiarach: szerokość podstawy 6,7 m, lewa krawędź ściany – 5,3 m, a prawa – 5,8m. Ściana jest otynkowana.

O wyborze ściany zadecydowały:
– doskonała widoczność dla osób przejeżdżających drogą wokół szkoły,
– położenie ściany wzdłuż wejścia do budynku,
– ściana wkomponowana będzie w nasz „teren zielony” – stary drzewostan, a także nowe nasadzenia,
– bliskie położenie budek lęgowych dla ptaków,
– miejsce na wykonanie ścieżki edukacyjnej złożonej z plansz na temat ptaków chronionych, istniejącej już planszy na temat segregacji śmieci,
– bezpośrednie sąsiedztwo przedszkolnego placu zabaw, z którego korzysta także społeczność lokalna,
– zatwierdzony już plan założenia siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przed ścianą z muralem.