Ścian boczna sali gimnastycznej SP nr 1 w Świętochłowicach.Ściana bezpośrednio sąsiaduje ze szkolnym boiskiem.Jest dobrze widoczna.Boisko wraz z salą gimnastyczną jest otoczone ogrodzeniem. Ściana jest dobrze widoczna od strony ulicy. Mural będzie obejmował tylko część dolną ściany.
Wymiary całej ściany: szerokość: 16 m, wysokość 9,70 m.Ściana jest w dobrym stanie i nadaje się do wykonania muralu. Mural będzie obejmował ok 3 m wysokości ściany. Cały sprzęt do wykonania projektu jest w posiadaniu artysty, który zgodził się wykonać projekt zwycięskiego muralu (Łukasz Zasadni).