Ściana budynku szkolnego od strony północnej, przy drodze powiatowej. Jest przy placu zabaw dla przedszkolaków. Powierzchnia ma strukturę chropowatą i nie wymaga napraw. Jest dobrze widoczna, z dwoma oknami oraz rynną rynną przebiegającą przez jej środek. Powierzchnia ściany to około 74 m kwadratowe (13 m szeroka i około 5,7 wysoka).
Mural będzie wzbudzał zainteresowanie lokalnej społeczności, dzieci i uczniów placówki. Rusztowanie do wykonania muralu udostępni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy.