Mural przyozdobi zachodnią ścianę budynku. Ściana usytułowana jest od strony ulicy dojazdowej do szkoły, stanowiącej węzeł komunikacyjny pomiędzy miejscowościami gminy Opatów, dlatego też będzie bardzo widoczny. Po przeciwnej stronie zaprojektowanego muralu znajduje się gminny kompleks rekreacyjno-sportowy będący w trakcie rewitalizacji.
Ściana posiada elewację w kolorach beżu i szarości. Jest pozbawiona okien i drzwi, nie wymaga napraw.
Do stworzenia muralu niezbędne będzie rusztowanie, ponieważ wymiary ściany wynoszą odpowiednio: 13m x 15m.
Opisaną powyżej część budynku otaczają tereny zieleni z drzewami, krzewami ozdobnymi i kwiatami.
Jeżeli dojdzie do realizacji projektu, niezbędne będzie usunięcie jednego z drzew w celu poprawienia widoczności muralu.