Ściana szkoły, na której ma powstać ekomural  skierowana jest  na północny – zachód. Kształt ściany – prostokątny. Ściana usytuowana jest w malowniczej części szkoły, w jej pobliżu rosną rożne gatunki drzew i krzewów, min. sosny, lipy, tuje oraz inna roślinność. W sąsiedztwie ściany znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki/ koszykówki, siłownia zewnętrzna oraz zewnętrzna pracownia ekologiczna „Meteogród”, która powstała dzięki uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach konkursu na dotację Funduszu pt. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Okolice ściany to również miejsce relaksu dla uczniów w trakcie przerw lekcyjnych oraz po zakończonych zajęciach. Jest to również teren wykorzystywany podczas uroczystości szkolnych oraz międzyszkolnych – np. dzień dziecka na sportowo, zawody i rozgrywki  sportowe, konkursy z zakresu edukacji proekologicznej, Światowy dzień Sprzątania Świata, lekcje terenowe, realizacji projektów, spotkań integracyjnych  i wielu innych. Obok ściany ciągnie się alejka krzewów, które posadzili uczniowie poszczególnych klas, jako swój symboliczny wkład w ograniczenie śladu węglowego na Ziemi w ramach akcji Zielona Fabryka Życia. Tuż obok ściany znajdują się punkty do segregacji odpadów.W tylnej części budynku szkoły znajduje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, dlatego wielu rodziców wraz z dziećmi, którzy udają się do poradni wykorzystuje opisywaną strefę jako miejsce do oczekiwania na zajęcia terapeutyczne. Szkoła ponadto umożliwia wykorzystywanie zewnętrznej siłowni osobom spoza szkoły, dlatego jest to miejsce intensywnie odwiedzane przez dzieci,  starszą młodzież oraz osoby dorosłe. Jako szkoła jesteśmy otwarci na potrzeby lokalnej społeczności, z którą współpracujemy w realizowanych przedsięwzięciach.

Ściana znajduje się bardzo blisko ulicy, dzięki czemu jest dobrze widoczna dla osób przechodzących chodnikiem oraz dojeżdżających samochodami oraz innymi środkami komunikacji. Jest to ulica bardzo ruchliwa, ponieważ w bliskim sąsiedztwie szkoły usytuowane są różne instytucje, m.in. szpital, żłobek miejski, laboratorium medyczne, szkoły średnie, siedziba ZNP i inne. Jest to również droga prowadząca do głównej trasy, z której korzystają mieszkańcy sąsiednich ulic. Droga prowadzi również w kierunku lasów zlokalizowanych w pobliżu szkoły, dlatego wiele osób korzysta  z niej w celu dotarcia do lasu.

Stan techniczny powierzchni ściany jest   bardzo dobry, nie wymaga żadnych napraw. Powierzchnię ściany tworzy tynk strukturalny.  Łączna powierzchnia 71 metrów kwadratowych (7,5 wysokość x  9,5 długość).

Otoczenie ściany, na której planujemy utworzyć ekomural jest zawsze otwarte na potrzeby społeczności szkolnej oraz lokalnej, z którą współpracujemy w bardzo licznych akcjach o charakterze proekologicznym oraz prozdrowotnym, dzięki czemu wielokrotnie uzyskiwaliśmy wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. Ekoszkoła/ Ekobelfry. Swoją działalnością pragniemy kształtować właściwe postawy proekologiczne wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej Głowna i okolic.