Nasza Placówka mieści się w Dębicy na osiedlu Fredry. Z tyłu budynku mieszczą się bloki mieszkalne, a od frontu budynku ruchliwa ulica stanowiąca węzeł komunikacyjny w różnych kierunkach tj. do Szkoły Podstawowej Nr 3, centrum miasta, targowiska, Klubu Sportowego Wisłoka i Biedronki. Z boku świetlicy mieści się Bar Smaki Radości. Placówka jest ogrodzona. Wspólnie z dziećmi prowadzimy ogród który służy do celów edukacyjnych i zabaw. Bryła budynku pokryta jest tynkiem cienkowarstwowym o strukturze baranka. Planowana do wykonania murala jest lewa część ściany frontowej. Mural ma mieć efekt przestrzenny dlatego w skład jego wchodzi: lewa strona ściany zewnętrznej tzw. trójkąt + czołowa ściana wnęki. Dla lepszego efektu cała wnęka zostanie odmalowana. Ściana wnękowa wymaga odnowienia z uwagi na powstałe zabrudzenia pod upływem czasu. Budynek jest od strony południowej. Z uwagi na złożoność pracy wymiary ścian podane są graficznie w załączeniu razem ze zdjęciami.

Wymiary ściany: 576x337cm (więcej w załączniku).