Ściana znajduje się od południowej strony budynku, przy wejściu do łącznika między starą a nową częścią szkoły.
Ma wymiar 9 m x 7,5 m
Naprzeciw znajdują się okna sali, w której przebywają dzieci z oddziału przedszkolnego.
Obecnie rozpoczęły się prace związane z adaptacją terenu przy sali gimnastycznej i przed wejściem pod ścieżkę ekologiczną z tablicami informacyjnymi i grami terenowymi. Przy samej ścianie, pod miejscem na mural powstanie rabatka kwiatowa.
Mural o tematyce ekologicznej wpisałby się znakomicie w to miejsce.