Jest to ściana o wymiarach 970cm długa, 381cm wysoka. Jest umiejscowiona od strony południowo – wschodniej. Wymaga częściowej naprawy-drewniane elementy do wymiany i oczywiście malowanie. Mural rozweseli tę część budynku. Ze strony zachodniej, południowej sąsiaduje z zabudową miejską, tzn. osiedle bloków mieszkalnych oraz długi  rząd garaży. Od strony wschodniej z Ośrodkiem zdrowia, a od strony południowej z Zespołem Szkół, boiskiem sportowym i zabudową bloków. Blisko jest też główna droga D46. Z każdej strony jeżdżą samochody co łączy się z zanieczyszczeniem powietrza, a budynki posiadają kotłownie opalane węglem. Przedszkole jest w otoczeniu wysokich drzew(dęby i klony) oraz krzewy, które ulegają zniszczeniu, schną. Dzieci maja wyznaczony ogródek, na którym sadzą warzywa, zioła, a jest on w pobliżu ściany, która może ozdobić i promować eko-zachowania oraz świat pożytecznych owadów.