OTOCZENIE

Ściana o ekspozycji południowo – zachodniej przeznaczona na mural znajduje się na budynku z klat 70-tych (obiekt nie jest zabytkiem) Przedszkola TWOJA NIANIA w Koszalinie na ulicy Słowiańskiej 3 i posiada wymiary: 4,73m x 6,8 m (Fot. 1). Przedszkole istnieje od 2017r. i powstało przy wykorzystaniu funduszy unijnych – jest tzw. przedszkolem „złotówkowym” dzięki porozumieniu właściciela z  Miastem Koszalin czyli kosztuje mieszkańców, których dzieci do niego uczęszczają przysłowiową złotówkę. Ściana jest widoczna z ul. Słowiańskiej (Fot. 2), która jest ważną arterią komunikacyjną w południowej części miasta, więc oglądać ją będą mogli mieszkańcy – przechodnie, czy turyści. Wzdłuż chodnika przebiega także ścieżka rowerowa, więc mural będzie widoczny dla jej użytkowników. Na przeciwko znajduje się duży parking, z którego korzystają petenci m.in. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia, przystanek autobusowy, a z działką, na której znajduje się placówka sąsiaduje bardzo duże przedszkole miejskie (nr 12). Bezpośrednie otoczenie ściany to głównie zróżnicowany drzewostan: topole, lipy, wierzba, a bezpośrednio w sąsiedztwie muralu: modrzew i jodła oraz rośliny tj.: żurawka oraz trawy ozdobne. Przed przedszkolem (bezpośrednio naprzeciwko ściany) usytuowany jest NATURALNY PLAC ZABAW (Fot. 3) o łącznej powierzchni ok. 150 m, który znajduje się w trakcie tworzenia– aktualnie znajduje się na nim ścieżka sensoryczna dla dzieci złożona z naturalnego podłoża – kory, kamyczków, drewnianych krążków oraz naturalny tor przeszkód zbudowany z drewnianych pieńków. Ponadto znajduje się wolnostojący, zadaszony karmnik dla ptaków oraz 2 budki lęgowe typu A dla małych ptaków.

W najbliższych miesiącach zostaną zamontowane duże drewniane instalacje do zabawy, m.in.: ścianka wspinaczkowa, most z kładek, ławka bujana, domek drewniany, zamontowane zostaną osłonki na ogrodzenie oraz wykonane nasadzenia roślin (szczegóły w opisie efekty ekologiczne muralu).

Fragment elewacji o powierzchni ponad 32 m kw. przeznaczony na mural znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do placówki i bezpośrednio do niego dochodzi betonowy chodnik prowadzący do placówki mający przedłużenie pod ścianą, gdzie byłyby mural. Wewnątrz przedszkole jest urządzone w stylu korespondującym z naturą (FOT. 4): drewniane ożebrowania i ptaki jako dekoracje, na  ścianach wykorzystane motywy drzew i krzewów, stonowane barwy ścian dla dla dzieci w kolorach ziemi, drewniane meble i inne elementy infrastruktury

 

Na fotografii nr 5 wskazano ujęcie dla kamery on-line zaplanowanej w ramach projektu, z której będzie transmitowany monitoring ptaków (z muralem w tle).

STAN ŚCIANY

Dawniej na ścianie powieszona była reklama – baner, pozostały w niej stare kotwy, które wymagać będą demontażu, uzupełnienia ubytków w ścianie po wyjęciu haków i wyrównania powstałych nierówności. Część otworów zostanie wykorzystana do montażu elementów przestrzennych wkomponowanych w mural. Poza tym stan elewacji jest dobry i wymagać będzie przed wykonaniem muralu jedynie położenia warstwy gruntującej typu unigrunt, aby użyte media malarskie – farby elewacyjne, farby w aerozolu uzyskały dłuższą żywotność.

PLANOWANE PARAMETRY MURALU

KSZTAŁT: Prostokąt

POWIERZCHNIA: 32,17 m kw.

WYMIARY, CZYLI SZEROKOŚĆ: 4,73m;  WYSOKOŚĆ: 6,8m.

WYKONANIE PRACY WYMAGAĆ BĘDZIE UŻYCIA:

– PODNOŚNIKA KOSZOWEGO w celu wykonania w godzinach wieczornych rzutu ilustracji na ścianę (4h najmu)

– RUSZTOWANIA w celu wykonania muralu (3 dni)

Ze względu na sąsiedztwo NATURALNEGO PLACU ZABAW wjazd podnośnikiem bezpośrednio pod ścianę nie jest możliwy, ale na rozstawienie rusztowania będzie odpowiednio dużo miejsca (chodnik o szerokości 1,5m).

W Koszalinie istnieje możliwość wynajmu sprzętu niezbędnego do wykonania muralu. Dyrektorka przedszkola dokonała rozeznania cenowego.

Wytypowany do wykonania muralu artysta Andrzej Po Prostu posiada uprawnienia do samodzielnej obsługi podnośnika koszowego oraz niezbędne wyposażenie techniczne, m.in.: kask, uprząż alpinistyczną.