Ściana zlokalizowana na terenie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku przy ulicy Szkolnej 1. Znajduje się we wnęce między częścią szkoły a salą gimnastyczną. Widziana z korytarzy szkoły, boisk jak również łącznika szatni, szkoły i sali gimnastycznej oraz biurowca sąsiadującego ze szkołą. W miejscu ściany znajduje się skwer na liczne wydarzenia (tj. festyny, zawody) na dworze oraz zakończenia roku.

Do stworzenia muralu potrzebna będzie drabina gdyż ściana ma wymiary 4,88mx 3,45m z wgłębieniem obniżającym ścianę do 2,92m. Wgłebienie w prawym górnym rogu ma około 25 cm.

Ściana nie wymaga napraw, jest zabezpieczona i pokryta tynkiem ozdobnym.

Mural został zaprojektowany przez klasę 1D o profilu grafiki i poligrafii cyfrowej. Cała klasa wykazała chęć udziału w procesie malowania muralu. Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę na udział uczniów podczas tworzenia. Folia, z których wykonane zostaną murale zostanie wydrukowana w lokalnej firmie.