Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej położona jest na wysokości 755 m n.p.m., u stóp Babiej Góry, w malowniczym przysiółku – Przywarówce zwanym “Słoneczną wyspą”. Cały obszar gminy zlokalizowany jest w otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego.Obecny budynek stoi na miejscu poprzedniej drewnianej szkoły wybudowanej 1890 roku, natomiast w 1975 roku dzięki pomocy Stoczni Północnej i Urzędu Gminy rozbudowano go oraz zmodernizowano, by dzieci z Gdańska mogły tu przyjeżdżać na kolonie letnie i zimowe. Stąd nawiązanie w muralu m.inn do zlewni Morza Bałtyckiego i sieci rzek leżących na północnej stronie Babiej Góry.

 

 

W 2021 roku do budynku szkoły podstawowej dobudowano w ramach dofinansowania z programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A PL SK 2014-2020 Muzeum Pasterstwa, które w chwili obecnej czeka na decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku. Przewidujemy, że uroczyste otwarcie budynku odbędzie się jesienią tego roku. Nowo zaprojektowany mural byłby pięknym zwieńczeniem całości robót. Nasz mural zatytułowany „W Babiej Górze Bywom” składa się z 4 części które stanowią całość. Każda część o wymiarach 2 metry na 3 m łącznie szerokość 8 m na 3 m wysokości. W części 2,3 i 4 znajduje się okno, w związku z tym mural będzie się zaczynał tuż pod nim. Mural opowiada o bioróżnorodności rejonu Babiej Góry, która stanowi najbardziej charakterystyczny element (walor) krajobrazowy (przyrodniczy) miejsca w którym umieszczony jest mural. Poszczególne Części malowidła umieszczone są w 4 niszach elewacji budynku Muzeum Pasterstwa.Wszystkie malowidła wykonywane są w technice malarstwa ściennego, farbami akrylowo-silikonowymi o dużej trwałości. Wykonywane są przez nauczyciela plastyki Magdalena Kostrzewa Smreczak wraz z uczniami szkoły podstawowej nr 4, są to obrazy malowane odręcznie, uczniowie wykonali podczas warsztatów swoje propozycje rysunkowe przedstawiające elementy flory i fauny wystepującej na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. W 1 części umieszczone zostanie logo zgodnie z wymaganym wzorem w księdze znaku, w drugiej części przedstawiona zostaję Południowa strona Babiej Góry z charakteryzująca ją zlewnią Morza Czarnego oraz charakterystycznym dla tej strony drzewostanem z przewagą lasów świerkowych . Planujemy zakupić plansze z płyty dibond na których poniżej muralu przedstawione zostaną i opisane w legendzie piętra roślinności. W trzeciej części muralu przedstawione są w wersji malarskiej zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla BgPn. Wskazane przez nauczyciela i przyrodników. Są to okrzyn jeleni, szafran spiski, firletka poszarpana, dziki bez koralowy, niedźwiedź, ryś, głuszec. Obecny projekt muralu w cz.3 jest schematyczny, w trakcie zamierzamy uzupełnić go o kilka popularnych na naszym terenie roślin oraz wkomponujemy w to malowidło 3 domki dla owadów. Cześć 4 jest adekwatna do cz. 2 ale opisuje północne zbocze Babiej Góry , zlewnie Morza Bałtyckiego, charakter lasów liściastych oraz piętra roślinności.Występuje tutaj pięć pięter klimatyczno-roślinnych, których granice przebiegają ok. 100-200m niżej w stosunku do układu obserwowanego w Tatrach co zobrazowano kolorowymi pasami na muralu i również zostanie opisane na planszach poniżej muralu przymocowanych do ściany. Projekt mural stanowi jedynie punkt wyjścia i koncepcję.na właściwym mural zostaną podpisane piętra roślinności na Babiej Górze, nazwy roślin i zwierząt oraz ich gatunków. Pod muralem będzie znajdował się opis / legenda opisującą przedstawione elementy przyrody tj. Nazwy roślin i zwierząt ich występowanie, charakterystyka. Całość będzie wynikiem pracy warsztatowej z uczniami szkoły.