Ściana na której planuje się mural, położona jest w ogrodzie eSTeDe, w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego Miasta Gniezna, przy skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Sobieskiego. Bardzo dobrze widoczna z ulicy dla mieszkańców i osób przejeżdżających ulicą. Wymiary ściany – kształt trapezu o wymiarach 0,6m x 3m x 21m. Niezwykle istotny jest fakt iż mural będzie umieszczony na bocznej ścianie amfiteatru, położonego w ogrodzie centrum kultury. Na ścianach sąsiadujących umieszczone są murale – orzeł, goryl. W ogrodzie stworzono miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Teren został zagospodarowany w rośliny i drzewa oraz zbudowano chodniki z kostki brukowej, zakupiono ławki, kosze na śmieci. Miejsce to jest aktywnie wykorzystywane przez lokalną społeczność. W ogrodzie znajdują się również duże gry plenerowe szachy i chińczyk oraz siłownia zewnętrza. Wszystkie obiekty są dostępne dla lokalnej społeczności.
Ściana jest jednolita, otynkowana, gładka, bez ubytków i pęknięć. Przy malowaniu nie jest wymagane rusztowanie ani podnośnik. Ściana nie jest objęta programem ochrony zabytków i nie podlega pod nadzór konserwatora.
Na ścianie oprócz muralu będą również umieszczone wymagane logotypy.