Ściana zlokalizowana jest w pobliżu parkinu uczniowskiego i sąsiaduje ze szkolną strefą gospodarczą, w której znajdują się kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kilka metrów od ściany znajduje się przyszkolny ogród agrotechniczny, z poletkami doświadczalnymi dla uczniów kształcących się w kierunkach technik architektury krajobrazu oraz w technik rolnik. 

Ściana skierowana jest w kierunku południowym, a do stworzenia muralu nie będzie potrzebny podnośnik. Ściana wymaga remontu i odświeżenia, co zostało uwzględnione w kosztorysach do projektów. Wymiary ściany: 4,2m x 2,0m. Powierzchnia towarzyszącą, podlegająca zagospodarowaniu to 14m2.

Uczniowie oraz nauczyciele przechodzą obok wybranej ściany bardzo często. Jej wizualna poprawa wpłynie na całe otoczenie, gdyż jest to obiekt wyeksponowany w przestrzeni.