Projektowany mural pn. „O ważkich sprawach” znajduje się na północno-wschodniej ścianie budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach (działka o nr ewidencyjnym 257 w obrębie Junno, gmina Grodziec).

Część przeznaczona pod mural ma 10 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. Kształt ściany nie jest regularny – na jej całkowitą płaszczyznę składają się bowiem dwa przylegające do siebie prostokąty. Na mniejszym z nich, znajdującym się na lewo od osi środkowej ściany, znajdować się będzie projektowany mural. W części budynku, gdzie zlokalizowany będzie mural, znajdują się drzwi i trzy okna, które jednak nie zaburzają kompozycji muralu. Drzwi zostaną ukryte poprzez wkomponowanie ich w mural. W prawej części płaszczyzny ściany znajduje się zaś 7 pozostałych okien.

Ściana jest lekko chropowata. Nie posiada ubytków, które wymagałyby napraw. W wyniku oględzin wykonawca muralu określił jej stan jako dobry.

Ściana jest bardzo dobrze widoczna z dość intensywnie użytkowanej drogi powiatowej nr 4320P z kierunku od miejscowości Grodziec. Nadto należy mieć na uwadze, że ściana ta jest częścią budynku, z którą styczność ma każda osoba wjeżdżająca na teren placówki oświatowej – bezpośrednio przed nią znajduje się bowiem szkolny parking, z którego korzystają pracownicy, rodzice i goście Szkoły. Parking otoczony jest drzewami. Nieopodal ściany znajduje się szkolny plac zabaw. Mural idealnie wkomponuje się w otaczającą ją przestrzeń, aktualnie zdominowaną przez szarą, górującą płaszczyznę ściany, tym samym ożywiając ją i nadając otoczeniu nowoczesności.

Do ściany jest bezpośredni dostęp. Jej malowanie będzie wymagało rusztowania, które zostanie zapewnione przez wykonawcę muralu.