Mur o długości 20 m i szerokości 100 cm, biały lekko chropowaty. Mur przy wejściu do hali sportowej wybudowanej w 2022 roku. Do malowania nie potrzebny będzie podnośnik. Mur znajduje się przy hali sportowej oddanej niedawno do użytku. Przy murze jest wejście do hali z zewnątrz. Mural będzie widoczny od strony graniczącego ze szkołą przedszkola „ Pod Jelonkiem” i parkingu. Przed muralem będą nasadzone niskie trawy ozdobne( 20-50 cm). Teren wokół hali będzie miejscem do rekreacji dla uczniów i przedszkolaków. Szkoła liczy 195 uczniów. Niedaleko muralu powstanie Czarodziejski ogród z roślinami przyjaznymi ptakom. Wybraliśmy taki temat na mural, gdyż ochrona ptaków jest tematem przewodnim naszej szkoły. Staramy się zachęcać społeczność lokalną właśnie do dbania o ptaki. Dokarmiamy je zimą, budujemy karmniki, wieszamy budki, przygotowujemy akcje i konkursy związane z tą tematyką.