Zbiornik wodny w Łopuszce Małej to charakterystyczny i interesujący obiekt w gminie Kańczuga. Zalew i okolice charakteryzują czysta woda oraz bogactwo fauny i flory. Jest to wspaniałe miejsce  z punktu widzenia miłośników wędkowania.  Jest to akwen wodny, otoczony pięknymi  laskami, sadami, polami uprawnymi. W tym roku zapoczątkowano tradycję organizacji zawodów konnych. Miejsce jest szlakiem rowerowym oraz pieszym dla rodzin z dziećmi. Ponadto znajdująca się obok plaża w okresie letnim staje się miejscem wypoczynku i zabaw. Okolica cieszy oczy miłośników przyrody, z uwagi na estetykę i bioróżnorodność miejsca organizowane są sesje zdjęciowe – plenerowe, śluby. W okresie letnim miejsce jest odwiedzane przez turystów podróżujących kolejką wąskotorową „Pogórzanin”, gdyż jest to stały przystanek na trasie turystycznej. W ostatnim czasie dokonano renowacji plaży, co miało na celu poprawę atrakcyjności turystycznej oraz estetycznej tego miejsca. Zagospodarowano przestrzeń, co  pozwoliło na przyciągnięcie większej liczby turystów odwiedzających i wypoczywających w miejscowości. Renowacja plaży spowodowała także przywrócenie jej pierwotnej funkcjonalności. Poprawa warunków wypoczynku na świeżym powietrzu stała się odczuwalna dla mieszkańców i osób zainteresowanych wypoczynkiem i rekreacją nad akwenami wodnymi. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystyczno – wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w miejscowości Łopuszka Mała dokonał się również poprzez zakup i montaż altan drewnianych, domku oraz sauny ogrodowej i drobnego wyposażenia. Odnowienie  tego miejsca stało się możliwe dzięki działaniom lokalnych władz oraz środkom pozyskanych np. z  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Aby korzystanie z tych form spędzania wolnego czasu było możliwe – o obiekt i okolicę trzeba należycie dbać i na bieżąco uatrakcyjniać. Stąd nasz pomysł na mural, obrazujący bioróżnorodność miejsca i piękno przyrody, ale dzieło – swoisty głos młodzieży w słusznej sprawie – zwracający uwagę co nas czeka, jeśli nie będziemy dbali o przyrodę. Zadaniem tej wielkoformatowej grafiki jest uświadomienie w sposób dosadny, ale i łatwy w odbiorze,  że utrzymanie różnorodności biologicznej jest niezmiernie ważna dla życia i zdrowia ludzi – bez niej nie jest możliwa produkcja żywności, utrzymanie czystości wód i powietrza oraz żyzności gleb. Mural zawierał będzie także logo sponsora. Planowane dzieło o parametrach  5m x 3,2m będzie znajdować się w  Łopuszce Małej 202, gmina Kańczuga, na jednej ze ścian budynku stanowiącego zaplecze kąpieliska, w miejscu widocznym z daleka, przy głównym szlaku. Właściciel ściany zdeklarował pełną zgodę na jej wykorzystanie oraz określił jej stan. Wymiar, między rynnami 8,3 m x3,2 m, kształt regularny, warstwy: styropian, klej, siatka, tynk strukturalny, nie wymaga napraw,  na ścianie na chwilę obecną znajdują się tabliczki informacyjne, które zostaną zdjęte przed wykonaniem muralu. Innych zgód nie wymaga się. Wykonanie malunku wymagało będzie wynajęcia rusztowania wraz z obsługą sprzętu, jednakże jest ono dostępne w okolicy.