Ściana frontowa budynku biblioteki szkolnej należy do jednego z dwóch obiektów wchodzących w skład kompleksu Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Ściana ma wymiary 600 cm długości na 400 cm wysokości i całą powierzchnię planujemy wykorzystać na mural. Na tej powierzchni nie ma elementów wystających, które mogłyby przeszkadzać podczas malowania ekomuralu. Budynek jest ocieplony oraz otynkowany i pomalowany jasobeżową farbą. Stan ściany jest bardzo dobry- tynk nie odpada i trwale przylega do muru. Wykonanie najwyższej części muralu wymagać będzie podnośnika, który zapewnią druhowie strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Otoczenie ściany stanowi ogródek z krzewów i drzew, który obecnie przechodzi rewitalizację polegającą na nasadzeniu nowych roślin: drzew, krzewów, wysypaniu fragmentów podłoża korą oraz zainstalowaniu ławek dla uczniów. Będzie to miejsce spokoju i wypoczynku. Z pewnością namalowanie tutaj ekomuralu podniosłoby jego wartości relaksacyjne.