Hala widowiskowo sportowa stanowi integralną część Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kleeberga w Kocku i jest jednocześnie miejscem międzyjednostkowych inicjatyw sportowych i kulturalnych. Usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku oraz Muzeum Historii Kocka, które promuje walory historyczne i przyrodnicze Gminy Kock. W budynku Biblioteki aktywnie prowadzi się działalność kulturalną wraz z Domem Kultury im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. W pobliżu znajdują się również Niepubliczne Przedszkole w Kocku, Zespół Szkół w Kocku, Kompleks sportowy „ORLIK” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej dedykowane osobom o specjalnych potrzebach.

U podstawy ściany znajduje się fragment zieleni, który może zostać przeznaczony na fragment łąki kwietnej. Kompleks i budynek Hali każdego roku są siedliskiem Oknówki Zwyczajnej (łac. Delichon urbuicum), w związku z czym na łące kwietnej zostaną zamontowane, budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów i karmniki dla ptaków.