Ściana, na której chcielibyśmy stworzyć mural mieści się na terenie naszego ośrodka kultury i sąsiaduje z kortem do gry w tenisa ziemnego. Betonowa ściana w szarym kolorze o wysokosci 4 metrów i szerokości 10 metrów znajduje się w miejscu częstych spotkań dzieci i młodzieży. Teren ośrodka jest atrakcyjnym miejscem do wykonania muralu w tematyce zagrożonych gatunków choćby z powodu położenia w bezpośredniej bliskości Doliny Pilicy i Rezerwatu Przyrody Żądłowice. Utworzony dla zachowania niespotykanych w lasach polskich układów siedlisk borowych i olsów oraz związanych z tym układem typów siedliskowych lasów i warunków hydrologicznych. Z siedliskami borowymi związane są stuletnie i starsze drzewostany sosnowe ze stanowiskami widłaków (w tym wrońca) siódmaczkiem leśnym, orlicą, borówkami brusznicą i czernią. Olsy porastają stare drzewostany olchowe gdzie w runie spotyka się wawrzynka wilczełyko, kosmatke owłosioną, kosaćca żółtego, czermień błotną, bobrek trójlistny. Odpowiednie warunki bytowania znalazł tu bocian czarny. Z tego względu chcielibyśmy na muralu umieścić rysunki zagrożonych gatunków okolicy, w której zamieszkujemy. Celem projektu jest stworzenie muralu, który będzie zdobił północną ścianę, która znajduje się w bezpośredniej bliskości ośrodka kultury czy centrum handlowego Rzeczycy, więc jest codziennie mijany przez uczęszczające do placówek dzieci oraz ich rodziców.