to powierzania zbliżona do kwadratu po prawej stronie wejścia do budynku szkoły, dobrze widoczna z 3 stron, budynek szkoły lezy przy skrzyżowaniu się głównych ulic sołectw Wieszcząt, Bielowicka i Kowali, ekspozycja wybranego fragmentu budynku szkoły jest bardzo reprezentatywną i aż się prosi o mural 🙂

6,20×6,50