Jest to ślepa ściana zewnętrzna należącej do szkoły hali sportowej (zbudowanej w 1999 roku)

Skierowana jest na północ i przylega do kompleksu boisk sportowych, a bezpośrednio do niewielkiego parkingu.

Ma wymiary 6,40 m (długość) X 16,40 m wysokość, jest dzielona pionowymi uskokami na 3 części, w poziomie ma ceglany cokół do wysokości ok. 1,20.

Pokryta jest farbą elewacyjną, nie ma wielu spękań, ani ubytków.

Z uwagi na wysokość jest widoczna nie tylko z boisk, ale także z sąsiednich bloków.

Miejsce z uwagi na charakter (boiska, trawnik) jest często odwiedzane przez młodzież i mieszkańców.