Jest to ściana wschodnia budynku SP 385 na łączniku hali sportowej i szkoły. Jest to jedna z trzech ścian okalających patio, na którym uczniowie mogą spędzać czas. Teren patia jest pokryty trawą i znajdują się na nim krzewy oraz pojedyncze drzewa, w tym stary dąb. Na ścianie umieszczone są domki dla jeżyków, a na drzewach rosnących na patio domki dla owadów. Część trawnika została przeznaczona pod łąkę kwietną. Kontynuacją działań podejmowanych w ramach corocznego festiwalu nauki poświęconego tematom ochrony środowiska będzie umieszczenie zaprojektowanego muralu. Planowane są również kolejne nasadzenia, które będą miały miejsce w maju. Ściana z muralem będzie doskonale widoczna z okien sal lekcyjnych, a także z boisk i terenów rekreacyjnych, które szkoła udostępnia mieszkańcom.
Ściana pokryta jest tynkiem i farbą akrylową, w dobrym stanie wymagającym lekkiego odświeżenia. Planowany mural ma mieć kształt prostokąta o maksymalnych wymiarach 6,30 X 3,40 m.