Ściana, na której planujemy wykonanie muralu jest ścianą zewnętrzną budynku garaży zlokalizowanych na terenie szkolnym.
Mural będzie podzielony na dwie, przylegające do siebie krawędzią części. Pierwsza, niższa część o wysokości 2,50m ma długość 6,50m, druga wyższa część ma wysokość 3,20m i długość 15,5m. W części dłuższej usytuowane są dwie sztuki drzwi. Ściana wymaga niewielkich napraw warstwy tynkarskiej.
Realizacja będzie wymagała użycia niskich rusztowań, ale z uwagi na ich posiadanie nie będzie to miało wpływu na koszt wykonania prac.
Budynek stanowi bezpośrednie otoczenie Galerii Sztuki Praktycznej CKZiU uruchomionej na potrzeby rekreacji dla uczniów, słuchaczy i pracowników CKZiU a również dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie placówki. Obecnie w galerii kończą się prace budowlane oraz nasadzenia. Galeria będzie wyposażona w ławki i leżaki służące do odpoczynku.
Mural, który zgłaszamy do konkursu ma być integralną częścią galerii, w której corocznie odbywać się będzie otwarty konkurs graffiti. Jedne z drzwi znajdujące się w ścianie z muralem są drzwiami wejściowymi do pomieszczenia galerii wewnętrznej, przeznaczonej docelowo na pomieszczenie wystawowe. Obecny rok szkolny jest pierwszym rokiem działalności galerii.
Mural będzie widoczny z okien przyległej do galerii szkoły budowlanej oraz z okien osiedla sąsiadującego z placem placówki i z drogi wewnętrznej prowadzącej do warsztatów szkolnych.