Budynek z wybraną ścianą na mural znajduje się w ścisłym centrum miejscowości – tuż obok szkoły podstawowej, naprzeciwko siedziby gminny instytucji: Urzędu Gminy Białowieża, ośrodka kultury i gminnej biblioteki. W budynku tym mieści się Centrum Aktywności Lokalnej i służy on ogółowi białowieskiej społeczności do spotkań. Z budynku korzysta młodzież, seniorzy, koło gospodyń wiejskich. Nasz CAL jest inkubatorem wdrażania nowoczesnych rozwiązań, enklawą amatorskiego ruchu artystycznego, miejscem aktywności lokalnej, przestrzenią przyjazną społecznie. Wybrana ściana jest ścianą szczytową, skierowaną na wschód, o wymiarach 8m X 6m (do wykonania muralu będzie potrzebne rusztowanie udostępnione nieodpłatnie przez lokalnych przedsiębiorców). Jak wszystkie budynki przy głównej ulicy w Białowieży, tak i nasz budynek podlega pod konserwatora zabytków w Białymstoku. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach, jednakże nie posiadamy zgody na mural na piśmie, ponieważ procedura wydania zgody zakłada przedstawienia konkretnego projektu muralu, co możliwe będzie dopiero po  rozstrzygnięciu konkursu i ewentualnej naszej wygranej. Mamy jednak doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń od konserwatora zabytków, ponieważ na budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury kilka lat wstecz również powstał mural.