Do stworzenia muralu wybraliśmy zewnętrzną ścianę budynku szkoły od strony południowej. Wymiary ściany: wysokość- 12,50m, szerokość- 12,70m. Ściana ta nie posiada okien, a po termomodernizacji budynku jest pokryta nową elewacją. Jest to część budynku, który widoczny jest z drogi powiatowej prowadzącej do Zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce). Mural będzie umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie boisk szkolnych oraz miejsca gdzie uczniowie oczekują na przyjazd autobusów szkolnych. W obecnym roku szkolnym rozpoczęto także transformację wizerunkową terenu przyszkolnego tj. serię nasadzeń roślin i krzewów przy udziale uczniów, rodziców i lokalnej społeczności. Obecnie nasza placówka bierze udział w projekcie edukacyjnym „Mali ekolodzy zmieniają świat na zielono”, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów i mieszkańców miejscowości. Wykonanie muralu oraz jego tematyka będzie korelowała z rozpoczętymi działaniami.