Ściana północno-wschodnia budynku Szkoły Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim, wychodząca na boisko szkolne, widoczna z drogi powiatowej Rzeczyca Ziemiańska – Węglin. Ściana nie wymaga renowacji, ale konieczne jest wypożyczenie podnośnika ze względu na wymiary (wysokość muralu 7 m, szerokość 6,5 m).
Ściana otoczona jest terenami zielonymi, w tym trawistym boiskiem oraz starym drzewostanem (lipy, dęby, klony, brzozy). Na prawo od ściany znajdują się rabatki kwiatowe. Na przeciwko ściany, za ogrodzeniem budynku znajduje się remiza strażacka oraz centrum kulturalno-oświatowe dla mieszkańców wsi Łychów Szlachecki i Łychów Gościeradowski, w którym działają także koła gospodyń wiejskich. Na terenie szkoły oraz remizy odbywają się imprezy środowiskowo – rodzinne o zasięgu lokalnym, gminnym i między powiatowym. Wokół szkoły znajdują się tereny zielone, zagajniki, rzeka, siedliska ptaków, żeremie bobrów.