Ściana znajduje się na elewacji budynku od strony wewnętrznego dziedzińca. Wymiary ściany 789x216cm., po środku znajdują się drzwi o wymiarach 110x210cm. Dwa prostokąty pomiędzy drzwiami (150x213cm.) chcemy pokryć muralem (jeden projekt na dwa prostokąty), pozostałe elementy pokrywamy jednolitym kolorem.