Ściana znajduje się na budynku oczyszczalny przy szkole. Budynek znajduje się na terenie szkoły przy parkingu szkolnym, jest dobrze widoczny z poziomu parkingu oraz drogi. Ściana, na której znajdowałby się mural jest zwrócona w kierunku południowym. Budynek ma podstawę prostokąta, ściana, na której znajdowałby się mural również. Wielkość fragmentu ściany na, której będzie mural to 3×3. Budynek nie wymaga napraw. Do wykonania muralu będzie wymagane rusztowanie.