Ściana jest częścią budynku biblioteki miejskiej i sąsiaduje z terenem zielonym należącym do biblioteki stanowiącym tzw. „Czytelnię Pod Kasztanami. Znajdują się tu kwietniki, stare drzewa (kasztanowce, lipy, klony) jak i młode sadzonki drzew iglastych, a także ławeczki i budki do bookcrosingu. W cieplejszych miesiącach odbywają się tu zajęcia dla dzieci, spotkania autorskie, pogadanki o tematyce ekologicznej. Na drzewach powieszone są budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. W przygotowaniu są również domki dla owadów i łąka kwietna dla zapylaczy.
Wymiary ściany dł. 10 m, wys. 5,5 m