Ściana boczna budynku Przedszkola Publicznego w Koczale znajduje się w centrum osiedla mieszkaniowego, tuż obok parkingu głównego przedszkola i skyte parku, który licznie odwiedzany jest przez młodzież. Do ściany przylega betonowa wylewka, a do niej dwumetrowy pas trawnika. Za wąski pasem trawnika znajduje się ogrodzenie z siatki metalowej oraz trawnik z dużym modrzewiem i chodnik. Pomimo ogrodzenia ściana jest widoczna i przesłania jej fragment wyłącznie drzewo. Wymiary ściany wynoszą 9,15m szerokość i 4,33m wysokość. W ścianie znajdują się cztery okienka. Każde okno ma wymiar 77cm wysokość i 70cm szerokość. Odległość pierwszego okna od brzegu ściany wynosi 188cm, następnie dwie przerwy pomiędzy oknami o szerokości 44cm i duża przerwa do ostatniego okna 232cm. Odległość od ostatniego okna do brzegu ściany wynosi 128cm. Ściana jest w dobrym stanie technicznym (bez znacznych pęknięć i ubytków), pokryta tynkiem na ociepleniu styropianowym i pomalowana. Na ścianie jest możliwość zawieszenia budek lęgowych.Obok ściany, na trawniku istnieje możliwość postawienia karmnika dla ptaków, który zimą byłby systematycznie zapełniany ziarnami przez przedszkolaki, hotelu dla owadów czy kosza na odpady.