Najbliższy ważny termin:

Zgłoszenia ścian i projektów murali do 28 kwietnia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy zadania jakie stoją przed uczestnikami konkursu oraz terminy, w których należy wykonać zadania.

Zadanie:Termin:
1. Wybranie Koordynatora Konkursu i rejestracja do konkursudo 31 marca 2023 r.
2. Wybór ściany i jej zgłoszeniedo 28 kwietnia 2023 r.
3. Zapoznanie się z tematyką konkursudo 28 kwietnia 2023 r.
4. Przygotowanie projektów murali i przesłanie 3 najlepszychdo 28 kwietnia 2023 r.
5. Przesłanie oryginałów zgód autorówdo 10 maja 2023 r.
(kliknij w wybrane zadanie, żeby przejść do jego opisu)

Terminy rozstrzygnięcia konkursu:

Prezentacja projektów murali na stronie konkursuod 10 maja 2023 r.
Wyniki konkursudo 31 maja 2023 r.
Podpisanie umówod 1 do 30 czerwca 2023 r.
Realizacja zwycięskich projektówod 1 lipca do 15 października 2023 r.
Rozliczenie z realizacji muralido 31 października 2023 r.

Na stronie konkursu znajdują się pomoce, które ułatwią realizację zadań. Jest to między innymi scenariusz zajęć edukacyjnych, baza wiedzy, plakaty do wydrukowania, różnego rodzaju instrukcje.

Zadanie 1. Wybranie Koordynatora Konkursu i rejestracja do konkursu

Osoba, która zajmie się przeprowadzeniem Konkursu w placówce zostanie jego Koordynatorem i będzie zarządzała wszystkimi działaniami.
Koordynator powinien zapoznać się z REGULAMINEM i PLANEM ZADAŃ konkursu.

Placówkę do Konkursu zgłasza wybrany Koordynator. Rejestracji należy dokonać na stronie konkursu oczamimlodych.pl do 31 marca 2023 roku.

Zadanie 2. Wybór ściany i jej zgłoszenie

Najważniejszą kwestią przed przystąpieniem do projektowania murali jest wybór odpowiedniej ściany – powinna być dobrze widoczna, może to być zewnętrza ściana budynku lub fragment murowanego ogrodzenia. Nie może to być ściana wewnętrzna w budynku.

Jedna placówka może zgłosić jedną ścianę oraz do 3 projektów murali, które mogą powstać na tej ścianie.

Poniżej przygotowaliśmy listę pytań, na które warto odpowiedzieć szukając odpowiedniej ściany:

 • Jakie wymiary ma ściana? Czy ma regularny kształt? Czy jest na niej dużo okien i innych elementów?
 • W jakim stanie jest ściana? Czy jest gładka czy chropowata? Czy ma ubytki, które wymagają napraw?
 • Jak wygląda otoczenie ściany? Czy jest widoczna z daleka?
 • Czy macie bezpośredni dostęp do ściany? Czy jej malowanie będzie wymagało rusztowania lub podnośnika?
 • Kto jest właścicielem ściany? Czy właściciel wyraża zgodę na mural?
 • Czy potrzebujecie zgód innych instytucji np. konserwatora zabytków lub plastyka miejskiego?

Ścianę, na której ma powstać mural należy zgłosić do 28 kwietnia 2023 roku.

UWAGA! Jedna placówka może zgłosić tylko jedną ścianę oraz maksymalnie 3 murale zaprojektowane na tę ścianę.

Zgłoszenie ściany jest obowiązkowe. Projekty murali z placówek, które nie nadeślą zgłoszenia ściany nie będą oceniane przez Komisję konkursową.

Na kompletne zgłoszenie ściany składają się:

 1. wymiary i stan ściany;
 2. adres ściany;
 3. opis otoczenia;
 4. zdjęcia ściany i otoczenia;
 5. informacja czy do malowania ściany będą wymagane rusztowania lub podnośnik oraz czy w okolicy można je wynająć;
 6. dane właściciela ściany;
 7. informacje o stanowisku właściciela ściany (brak zgody, wstępna zgoda, pełna zgoda), a w przypadku pełnej zgody właściciela skan jego deklaracji;
 8. przewidywany udział społeczności lokalnej lub akademickiej w procesie tworzenia muralu;
 9. potencjalny wykonawca, jeśli realizacja wymaga udziału profesjonalnego wykonawcy – prace na wysokości, obsługa sprzętu itp.
 10. zgoda dyrektora placówki lub władz uczelni na udział w Konkursie

Więcej informacji w artykule: JAK WYBRAĆ I ZGŁOSIĆ ŚCIANĘ?

Do pobrania:

Zadanie 3. Zapoznanie się z tematyką konkursu

Przed przystąpieniem do projektowania murali zachęcamy do zapoznania się z zasadami projektowania murali oraz tematyką zagrożonych gatunków i różnorodności biologicznej.
W tym celu przygotowaliśmy:

Zachęcamy do skorzystania z powyższych materiałów – pozwolą one lepiej przygotować się do procesu twórczego, a świadome podejście do tematu na pewno zwiększy Wasze szanse na powodzenie w konkursie. Oczywiście, możecie znaleźć własne źródła wiedzy – pamiętajcie jednak, żeby je zweryfikować i sprawdzić, czy są rzetelne.

DO POBRANIA:

Zadanie 4. Przygotowanie projektów murali

Projekt muralu można przygotować dowolną techniką, ręcznie lub w programie komputerowym. Niezależnie od metody, należy pamiętać o przygotowaniu go w takich proporcjach, jakie ma wybrana ściana.

Przed przystąpieniem do projektowania muralu warto zapoznać się z:

W zgłoszeniu pracy należy wgrać plik z projektem w formacie JPG lub PNG, może to być:

 • Plik wygenerowany z programu graficznego;
 • Skan ręcznie wykonanego projektu;
 • Zdjęcie ręcznie wykonanego projektu – powinno być zrobione od góry, a projekt powinien maksymalnie wypełniać kadr.

Jedna placówka może zgłosić do 3 projektów murali.
Placówka może przeprowadzić wewnętrzny konkurs na projekty – w takim przypadku o sposobie przeprowadzenia konkursu i zasadach wyłonienia najlepszych projektów decyduje Koordynator Placówki. Konkurs wewnętrzny należy przeprowadzić już po wyborze ściany, żeby uczestnicy wiedzieli jakie wymiary docelowe może mieć mural. Podczas wyłaniania najlepszych projektów należy brać pod uwagę wymagania regulaminowe konkursu „Świat oczami młodych”.

Kto może być autorem muralu? Autorem muralu może być dowolna osoba lub grupa osób bez względu na wiek. Do projektowania można zaprosić lokalnych artystów czy studentów ASP. Ważne jest, żeby w proces zaangażować dzieci i młodzież ze zgłoszonej placówki – powinni mieć wpływ na to, jak ma wyglądać mural.

Projekty murali oraz skany zgód autorów powinny zostać przesłane przez Koordynatora do 28 kwietnia 2023 roku za pomocą panelu Koordynatora na stronie konkursu. Zgłoszenia konkursowe muszą spełniać wymagania zamieszczone w REGULAMINIE KONKURSU.
Projekt możecie przygotować na papierze i przesłać jego skan lub w programie graficznym. Każda forma projektu będzie dobra!
Na kompletne zgłoszenie projektu muralu składają się:

 1. Plik z projektem muralu w formacie PNG lub JGP o wymiarze dłuższego boku: 2500-3500 pikseli;
 2. Opcjonalnie: plik z wizualizacją muralu na ścianie w formacie PNG lub JPG;
 3. Tytuł projektu;
 4. Opis (technika, materiały, walory ekologiczne muralu);
 5. Informacji o autorze/autorach: imiona i nazwiska;
 6. Skan zgód autora/autorów dotyczące praw autorskich i publikacji projektów murali
 7. Wstępny kosztorys realizacji muralu.

Więcej informacji w artykule: JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT MURALU?

Uwaga! Kwota podana w kosztorysie jest równoważna z wnioskowaną kwotą dofinasowania, przy czym nie może ona być wyższa niż 15 000 zł. W przypadku kosztorysów na ponad 15 000 zł należy wskazać dodatkowe źródła finasowania.

Przykłady:

 • Projekt z kosztorysem o wartości 10 500 zł, może otrzymać grant o maksymalnej wartości 10 500 zł.
 • Projekt z kosztorysem o wartości 17 700 zł, może otrzymać grant o maksymalnej wartości 15 000 zł, przy czy musi wskazać z jakich źródeł sfinansuje różnicę (2 700 zł).

Więcej o kosztorysie można przeczytać w artykule: JAK PRZYGOTOWAĆ KOSZTORYS?

Wszystkie prawidłowo nadesłane projekty, które spełnią warunki regulaminu zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce GALERIA po 10 maja 2023 roku.

UWAGA! Po zgłoszeniu ściany oraz projektów murali należy całe zgłoszenie przesłać do oceny w Panelu Koordynatora.

Pomocna będzie poniższa instrukcja, która krok po kroku prowadzi przez dodawania ściany i projektów oraz przesłanie całego zgłoszenia:

Zadanie 5. Przesłanie oryginałów zgód autorów.

Do 10 maja 2023 r. należy przesłać do Biura Konkursu oryginały zgód podpisane przez autorów projektów (w przypadku osób niepełnoletnich również opiekunów prawnych). Odpowiedni formularz można pobrać poniżej oraz w zakładce REGULAMIN na stronie konkursu.

Adres do wysyłki zgód:

Fundacja BOŚ ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa

DO POBRANIA: