Poniżej przedstawiamy zadania jakie stoją przed uczestnikami konkursu oraz terminy, w których należy wykonać zadania.

Zadanie:Termin:
1. Wybranie Koordynatora Konkursu i rejestracja do konkursudo 15 czerwca 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
2. Wybór ściany i jej zgłoszeniedo 30 czerwca 2022 r.
3. Zapoznanie się z tematyką konkursudo 30 czerwca 2022 r.
4. Przygotowanie projektów murali i przesłanie 3 najlepszychdo 30 czerwca 2022 r.
5. Przesłanie oryginałów zgód autorówdo 7 lipca 2022 r.
(kliknij w wybrane zadanie, żeby przejść do jego opisu)

Terminy rozstrzygnięcia konkursu:

Prezentacja projektów murali na stronie konkursuod 7 lipca 2022 r.
Wyniki konkursudo 15 lipca 2022 r.
Podpisanie umówod 18 do 31 lipca 2022 r.
Realizacja zwycięskich projektówod 18 lipca do 16 października 2022 r.
Rozliczenie z realizacji muralido 31 października 2022 r.

Na stronie konkursu znajdują się pomoce, które ułatwią realizację zadań. Jest to między innymi scenariusz zajęć edukacyjnych, baza wiedzy, plakaty do wydrukowania, różnego rodzaju instrukcje.

Zadanie 1. Wybranie Koordynatora Konkursu i rejestracja do konkursu

Osoba, która zajmie się przeprowadzeniem Konkursu w placówce zostanie jego Koordynatorem i będzie zarządzała wszystkimi działaniami.
Koordynator powinien zapoznać się z REGULAMINEM i PLANEM ZADAŃ konkursu.

Placówkę do Konkursu zgłasza wybrany Koordynator. Rejestracji należy dokonać na stronie konkursu oczamimlodych.pl do 15 czerwca 2022 roku 31 maja 2021 roku.
DO POBRANIA: Instrukcja: Jak zarejestrować placówkę? (plik pdf)

Zadanie 2. Wybór ściany i jej zgłoszenie

Najważniejszą kwestią przed przystąpieniem do projektowania murali jest wybór odpowiedniej ściany.

Jedna placówka może zgłosić jedną ścianę oraz do 3 projektów murali, które mogą powstać na tej ścianie.

Poniżej przygotowaliśmy listę pytań, na które warto odpowiedzieć szukając odpowiedniej ściany:

 • Jakie wymiary ma ściana? Czy ma regularny kształt? Czy jest na niej dużo okien i innych elementów?
 • W jakim stanie jest ściana? Czy jest gładka czy chropowata? Czy ma ubytki, które wymagają napraw?
 • Jak wygląda otoczenie ściany? Czy jest widoczna z daleka?
 • Czy macie bezpośredni dostęp do ściany? Czy jej malowanie będzie wymagało rusztowania lub podnośnika?
 • Kto jest właścicielem ściany? Czy właściciel wyraża zgodę na mural?
 • Czy potrzebujecie zgód innych instytucji np. konserwatora zabytków lub plastyka miejskiego?

Jeśli podczas wyboru ściany pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z biurem konkursu. W terminie od 4 do 27 maja 2022 roku będziemy prowadzić konsultacje.

Ścianę, na której ma powstać mural należy zgłosić do 30 czerwca 2022 roku.
UWAGA! Jedna placówka może zgłosić tylko jedną ścianę oraz maksymalnie 3 murale zaprojektowane na tę ścianę.
Zgłoszenie ściany jest obowiązkowe. Projekty murali z placówek, które nie nadeślą zgłoszenia ściany nie będą oceniane przez Komisję konkursową.
Na kompletne zgłoszenie ściany składają się:

 1. wymiary i stan ściany;
 2. adres ściany;
 3. opis otoczenia;
 4. zdjęcia ściany i otoczenia;
 5. informacja czy do malowania ściany będą wymagane rusztowania lub podnośnik oraz czy w okolicy można je wynająć;
 6. dane właściciela ściany;
 7. informacje o stanowisku właściciela ściany (brak zgody, wstępna zgoda, pełna zgoda), a w przypadku pełnej zgody właściciela skan jego deklaracji;
 8. przewidywany udział społeczności lokalnej lub akademickiej w procesie tworzenia muralu;
 9. potencjalny wykonawca, jeśli realizacja wymaga udziału profesjonalnego wykonawcy – prace na wysokości, obsługa sprzętu itp.
 10. zgoda dyrektora placówki lub władz uczelni na udział w Konkursie

DO POBRANIA:

Zadanie 3. Zapoznanie się z tematyką konkursu

Przed przystąpieniem do projektowania murali zachęcamy do zapoznania się z zasadami projektowania murali oraz tematyką różnorodności biologicznej.
W tym celu przygotowaliśmy:

Zachęcamy do skorzystania z powyższych materiałów – pozwolą one lepiej przygotować się do procesu twórczego, a świadome podejście do tematu na pewno zwiększy Wasze szanse na powodzenie w konkursie.
DO POBRANIA:

Zadanie 4. Przygotowanie projektów murali

Jedna placówka może zgłosić do 3 projektów murali.
Placówka może przeprowadzić wewnętrzny konkurs na projekty – w takim przypadku o sposobie przeprowadzenia konkursu i zasadach wyłonienia najlepszych projektów decyduje Koordynator Placówki. Konkurs wewnętrzny należy przeprowadzić już po wyborze ściany, żeby uczestnicy wiedzieli jakie wymiary docelowe może mieć mural. Podczas wyłaniania najlepszych projektów należy brać pod uwagę wymagania regulaminowe konkursu „Świat oczami młodych”.

Projekty murali oraz skany zgód autorów powinny zostać przesłane przez Koordynatora do 30 czerwca 2022 roku za pomocą panelu Koordynatora na stronie konkursu. Zgłoszenia konkursowe muszą spełniać wymagania zamieszczone w REGULAMINIE KONKURSU.
Projekt możecie przygotować na papierze i przesłać jego skan lub w programie graficznym. Każda forma projektu będzie dobra!
Na kompletne zgłoszenie projektu muralu składają się:

 1. Plik z projektem muralu w formacie PNG lub JGP o wymiarze dłuższego boku: 2500-3500 pikseli;
 2. Opcjonalnie: plik z wizualizacją muralu na ścianie w formacie PNG lub JPG;
 3. Tytuł projektu;
 4. Opis (technika, materiały, walory ekologiczne muralu);
 5. Informacji o autorze/autorach: imiona i nazwiska;
 6. Skan zgód autora/autorów dotyczące praw autorskich i publikacji projektów murali
 7. Wstępny kosztorys realizacji muralu.

Wszystkie prawidłowo nadesłane projekty, które spełnią warunki regulaminu zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce GALERIA po 7 lipca 2022 roku.

DO POBRANIA:

Zadanie 5. Przesłanie oryginałów zgód autorów.

Do 7 lipca 2022 r. należy przesłać do Biura Konkursu oryginały zgód podpisane przez autorów projektów (w przypadku osób niepełnoletnich również opiekunów prawnych). Odpowiedni formularz można pobrać poniżej oraz w zakładce REGULAMIN na stronie konkursu.

DO POBRANIA: