Przypominamy, że do 10 maja br. wszystkie oryginały zgód autorów i autorek należy przesłać na adres: Fundacja BOŚ, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.