Autorem muralu może być dowolna osoba lub grupa osób bez względu na wiek.
Do projektowania można zaprosić lokalnych artystów czy studentów ASP.
Ważne jest, żeby w proces zaangażować dzieci i młodzież ze zgłoszonej placówki – powinni mieć wpływ na to, jak ma wyglądać mural.
Przypominamy jednak, że dofinansowanie z konkursu nie pokrywa kosztów przygotowania projektu muralu.

Inne przydatne artykuły z zakładki WSKAZÓWKI: