UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

JAK PRZEPROWADZIĆ KONKURS?

Jesteś koordynatorem konkursu w swojej placówce?

Te informacje pomogą Ci sprawnie przeprowadzić konkurs i zajęcia edukacyjne. 

Konkurs dzieli się na dwa etapy: WEWNĘTRZNY i OGÓLNOPOLSKI. 

ETAP WEWNĘTRZNY

Koordynator najwięcej pracy ma w ramach ETAPU WEWNĘTRZNEGO.

Pierwszym zadaniem jest zgłoszenie placówki do 19 marca 2019 roku na stronie konkursu oczamimlodych.pl.

Następnie  do 14 maja 2019 (TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 29 MAJA) roku powinien zrealizować następujące zadania:

 1. wypromować konkurs na terenie placówki,
 2. przeprowadzić zajęcia edukacyjne,
 3. przeprowadzić konkurs wewnętrzny i wyłonić najlepsze prace,
 4. przesłać raport z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Z kolei w ramach ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO  Koordynator powienien:

 1. do 14 maja 2019 roku (TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 29 MAJA) przesłać skany najlepszych prac konkursowych (maks. 3) oraz skany zgód autorów,
 2. do 28 maja 2019 roku (TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 14 CZERWCAprzesłać oryginałów zgód autorów najlepszych prac.

W ramach tego etapu nastąpi również:

 1. prezentacja prac konkursowych na stronie konkursu,
 2. wybór najlepszych prac konkursowych,
 3. ogłoszenie wyników w połowie czerwca 2019 roku. 

↑ Powyżej pokrótce opisaliśmy jak wygląda cały konkurs.

↓ Poniżej zamieśliciliśmy pomocne wskazówki, które usprawnią realizację zadań. 

OGŁOSZENIE I PROMOCJA KONKURSU

Podczas ogłoszania i promowania konkursu podstaraj się dotrzeć do jak największej liczby osób. 

Możesz wybrać  dowolne formy promocji np.:

 • ogłoszenie na stronie internetowej szkoły czy domu kultury, w mediach społecznościowych
 • wywieszenie plakatów w placówce
 • poinformowanie rodziców w trakcie zebrań
 • ogłoszenie podczas uroczystości szkolnych, apeli
 • przedstawienie konkursu podczas godzin wychowawczych

Możesz samodzielnie przygotować materiały promocyjne lub skorzystać z gotowych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia powinny dotyczyć tradycyjnych sadów i ich roli dla ochrony środowiska i zwiększenia różnorodności biologicznej. 

Możesz je przeprowadzić w dowolnej formie. Przygotowaliśmy przykładowy scenariusz zajęć edukacyjnych, który możesz wykorzystać. 

W trakcie zajęć edukacyjnych zwróć uwagę ile osób wzięło w nich udział. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas pisania raportu. 

Pamiętaj, że w zakładkach TRADYCYJNE SADY, ZNACZKI POCZTOWE oraz CIEKAWE STRONY zamieściliśmy wiele cennych i pomocnych informacji. Postaraj skorzystać z nich podczas planowania zajęć i zachęć młodzież do zapoznania się z nimi. 

DO POBRANIA:

Scenariusz zajęć edukacyjnych (plik pdf)

JAK SPRAWDZIĆ CZY PRACA SPEŁNIA WYMOGI KONKURSOWE?

Przyjmując prace od młodzieży od razu sprawdź czy są one zgodne z Regulaminem konkursu. Pamiętaj, że jeden autor może zgłosić jedną pracę. 

Przyjmując prace konkursowe zwróć uwagę ile ich jest. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas pisania raportu. 

TEMATYKA PRAC: praca powinna przedstawiać sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.

FORMAT PRACY I ORIENTACJA: praca konkursowa powinna mieć następujący wymiar: 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości. Pracę można przygotować na gotowym szablonie (do wydruku na kartce A4). Praca musi być przygotowana w orientacji poziomej. 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: praca powinna zostać wykonana ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.  Pracy nie można przygotować z użyciem komputera. Gotowa praca musi dać się zeskanować.

CZEGO NIE UMIESZCZAĆ NA PRACY? Zwróć uwagę, czy na pracy znajdują się elementy, których autor nie powinien umieszczać, tj.:

 • nominał znaczka,
 • napis "Polska",
 • napis "PWPW",
 • nazwisko autora,
 • duże napisy,
 • znaki towarowe, logotypy.

TYTUŁ PRACY I DANE AUTORA: Do pracy powinny być dołączone następujące informacje: tytuł (maks. 30 znaków ze spacjami), imię i nazwisko autora, wiek autora.

DO POBRANIA:

Szablon pracy (plik pdf)

Wytyczne dla autorów (plik pdf)

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE PRACE?

Sposób wyboru najlepszych prac jest dowolny.  W zależności od liczby zgłoszonych prac może przebiegać jednoetapowo lub wieloetapowo. 

Zgłoszone prace można wyeksponować w miejscu ogólnodostępnym, a najlepsze wyłonić w drodze głosowania społeczności szkolnej/domu kultury. Innym sposobem może być powołanie Komisji, które wybierze najlepsze prace.

Pamiętaj! Możecie wybrać maksymalnie 3 prace, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego.

Przykładowa organizacja wyboru najlepszyc prac:

Prace konkursowe należy wyeksponować na korytarzach szkolnych/Domu Kultury. Pod każdą pracą należy umieścić kartkę, na której uczniowie podpisując się imieniem i nazwiskiem oddają swój głos na daną pracę. Komisja złożona z Koordynatora Konkursu i uczniów np. reprezentantów Samorządu Uczniowskiego podlicza oddane głosy.

ZGODY AUTORÓW PRAC

Autorzy najlepszych prac, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego, są zoobwiązani do dostarczenia zgód.

Zgody dotyczą praw autorskich i ochrony danych osobowych. 

W zależności od wieku autora należy wybrać odpowiedni rodzaj zgody:

 • autor poniżej 18 roku życia powinni dostarczyć zgodę autora niepełnoletniego, którą podpisał jego opiekun prawny,
 • autor pełnoletni powinien dostarczyć zgodę autora pełnoletniego, którą podpisał osobiście.

DO POBRANIA:

Zgoda autora niepełnoletniego (plik pdf)

Zgoda autora pełnoletniego (plik pdf)

PLIKI DO POBRANIA (alfabetycznie)

Przejdź do pomocy dla koordynatorów:

>>> Jak przesłać prace konkursowe i raport?

Przejdź do pomocy dla autorów:

>>> Jak zaprojektować znaczek?

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

       
   

PATRONI MEDIALNI: 

     
         
88.jpg 599.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY