UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

POMOC

Jak przeprowadzić konkurs?

Jesteś koordynatorem konkursu w swojej placówce?

Te informacje pomogą Ci sprawnie przeprowadzić konkurs i zajęcia edukacyjne. 

 

W przypadku prowadzenia konkursu przez Internet
zapoznaj się również z tymi informacjami: Jak przyprowadzić konkurs przez Internet?

Konkurs dzieli się na dwa etapy: WEWNĘTRZNY i OGÓLNOPOLSKI. 

ETAP WEWNĘTRZNY

Koordynator najwięcej pracy ma w ramach ETAPU WEWNĘTRZNEGO.

Pierwszym zadaniem jest zgłoszenie placówki do 8 kwietnia 2020 roku 30 kwietnia 2020 roku na stronie konkursu oczamimlodych.pl.

Następnie do 20 maja 2020 roku 5 czerwca 2020 roku powinien zrealizować następujące zadania:

 1. wypromować konkurs na terenie placówki,
 2. przeprowadzić zajęcia edukacyjne,
 3. przeprowadzić konkurs wewnętrzny i wyłonić najlepsze prace,
 4. przesłać raport z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Z kolei w ramach ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO  Koordynator powienien:

 1. do 20 maja 2020 roku 5 czerwca 2020 roku przesłać skany najlepszych prac konkursowych (maks. 3) oraz skany zgód autorów,
 2. do 3 czerwca 2020 roku 12 czerwca 2020 roku przesłać oryginały zgód autorów najlepszych prac.

W ramach tego etapu nastąpi również:

 1. prezentacja prac konkursowych na stronie konkursu po 8 czerwca 2020 roku 15 czerwca 2020 roku,
 2. wybór najlepszych prac konkursowych,
 3. ogłoszenie wyników w połowie czerwca 2020 roku drugiej połowie czerwca 2020 roku. 

↑ Powyżej pokrótce opisaliśmy jak wygląda cały konkurs.

↓ Poniżej zamieśliciliśmy pomocne wskazówki, które usprawnią realizację zadań. 

OGŁOSZENIE I PROMOCJA KONKURSU

Podczas ogłoszania i promowania konkursu podstaraj się dotrzeć do jak największej liczby osób. 

Możesz wybrać  dowolne formy promocji np.:

 • ogłoszenie na stronie internetowej szkoły czy ośrodka kultury, w mediach społecznościowych
 • wywieszenie plakatów w placówce
 • poinformowanie rodziców w trakcie zebrań
 • ogłoszenie podczas uroczystości, apeli
 • przedstawienie konkursu podczas godzin wychowawczych

Możesz samodzielnie przygotować materiały promocyjne lub skorzystać z gotowych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia powinny dotyczyć wolontariatu. 

Możesz je przeprowadzić w dowolnej formie. Przygotowaliśmy przykładowy scenariusz zajęć edukacyjnych, który możesz wykorzystać. 

W trakcie zajęć edukacyjnych zwróć uwagę ile osób wzięło w nich udział. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas pisania raportu. 

Pamiętaj, że w zakładkach WOLONTARIAT, ZNACZKI POCZTOWE oraz CIEKAWE STRONY - zamieściliśmy w nich wiele cennych i pomocnych informacji. Postaraj skorzystać z nich podczas planowania zajęć i zachęć młodzież do zapoznania się z nimi. 

UWAGA!

Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić zajęcia edukacyjne za pośrednictwem Internetu.

>>> Przeczytaj JAK PRZEPROWADZIĆ KONKURS PRZEZ INTERNET?

DO POBRANIA:

Scenariusz zajęć edukacyjnych (plik pdf)

JAK SPRAWDZIĆ CZY PRACA SPEŁNIA WYMOGI KONKURSOWE?

UWAGA!

 • Praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika.
 • Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 • W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
 • Prace mogą być przygotowane w ramach zajęć organizowanych przez placówkę lub w domu. 

Przyjmując prace od młodzieży od razu sprawdź czy są one zgodne z Regulaminem konkursu. Pamiętaj, że jeden autor może zgłosić jedną pracę. 

Przyjmując prace konkursowe zwróć uwagę ile ich jest. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas pisania raportu. 

TEMATYKA PRAC: praca powinna przedstawiać wolontariat w różnych aspektach: tj: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

FORMAT PRACY I ORIENTACJA: praca konkursowa powinna mieć następujący wymiar: 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości (format A4). Praca musi być przygotowana w orientacji poziomej. 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: praca powinna zostać wykonana ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Pracy nie można przygotować z użyciem komputera. Gotowa praca musi dać się zeskanować.

CZEGO NIE UMIESZCZAĆ NA PRACY? Zwróć uwagę, czy na pracy znajdują się elementy, których autor nie powinien umieszczać, tj.:

 • ramki,
 • napisów,
 • podpisu autora,
 • nominału znaczka,
 • napisu "Polska",
 • napisu "PWPW",
 • znaków towarowych, logotypów.

TYTUŁ PRACY I DANE AUTORA: Do pracy powinny być dołączone następujące informacje: tytuł (maks. 30 znaków ze spacjami), imię i nazwisko autora, wiek autora. Dane te należy wrowadzić w formularz przesyłania pracy konkursowej podczas wgrywania jej skanu w PANELU KOORDYNATORA.

Pamiętaj! Dane autora i tytuł pracy nie mogą znajdować się w obrębie ilustracji. Pracę można opisać na jej odwrocie. 

DO POBRANIA:

Wytyczne dla autorów (plik pdf)

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE PRACE?

Sposób wyboru najlepszych prac jest dowolny. W zależności od liczby zgłoszonych prac może przebiegać jednoetapowo lub wieloetapowo. 

Zgłoszone prace można wyeksponować w miejscu ogólnodostępnym, a najlepsze wyłonić w drodze głosowania społeczności szkolnej/ośrodku kultury. Innym sposobem może być powołanie Komisji, które wybierze najlepsze prace.

Pamiętaj! Możecie wybrać maksymalnie 3 prace, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego.

Przykładowa organizacja wyboru najlepszyc prac:

Prace konkursowe należy wyeksponować na korytarzach szkolnych/ośrdoka kultury. Pod każdą pracą należy umieścić kartkę, na której uczniowie podpisując się imieniem i nazwiskiem oddają swój głos na daną pracę. Komisja złożona z Koordynatora Konkursu i uczniów np. reprezentantów Samorządu Uczniowskiego podlicza oddane głosy.

UWAGA!

Placówki biorące udział w konkursie mogą przeprowadzić wybór najlepszych prac za pośrednictwem Internetu.

>>> Przeczytaj JAK PRZEPROWADZIĆ KONKURS PRZEZ INTERNET?

ZGODY AUTORÓW PRAC

Autorzy najlepszych prac, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego, są zoobwiązani do dostarczenia zgód.

Zgody dotyczą praw autorskich i ochrony danych osobowych. 

W zależności od wieku autora należy wybrać odpowiedni rodzaj zgody:

 • autor poniżej 18 roku życia powinni dostarczyć zgodę autora niepełnoletniego, którą podpisał jego opiekun prawny,
 • autor pełnoletni powinien dostarczyć zgodę autora pełnoletniego, którą podpisał osobiście.

DO POBRANIA:

Zgoda autora niepełnoletniego (plik pdf)

Zgoda autora pełnoletniego (plik pdf)

PLIKI DO POBRANIA (alfabetycznie)

Przejdź do pomocy dla koordynatorów:

>>> NOWE! Jak przeprowadzić konkurs przez Internet?

>>> Jak przesłać prace konkursowe i raport?

Przejdź do pomocy dla autorów:

>>> Jak zaprojektować znaczek?

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

128.jpg 304.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY