UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

PLAN ZADAŃ

ETAP WEWNĘTRZNY

1.  Wybranie Koordynatora Konkursu w danej placówce.

Opiekun/Nauczyciel, który zajmie się przeprowadzeniem Konkursu w placówce zostanie jego Koordynatorem  i będzie zarządzał wszystkimi działaniami w etapie wewnętrznym konkursu.

Koordynator powinien zapoznać się z REGULAMINEM i TERMINARZEM konkursu.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu z załącznikami (plik pdf)

Terminarz (plik pdf)

2.  Zgłoszenie placówki (szkoły/domu kultury)

Placówkę do Konkursu zgłasza wybrany Koordynator poprzez rejestrację na stronie konkursu oczamimlodych.pl.

3.  Rozpowszechnienie informacji na temat Konkursu w środowisku szkolnym różnymi sposobami komunikacji np. poprzez:

•   ogłoszenie go we wszystkich klasach;

•   przekazanie informacji o konkursie podczas szkolnego apelu;

•   zamieszczenie plakatu na szkolnej tablicy ogłoszeń.

4.   Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

Istotne jest zapoznanie młodzieży z tematyką konkursu oraz skierowanie uwagi przyszłych uczestników na materiały edukacyjne (zamieszczone na stronie konkursu), podejmujące zagadnienia dot. tradycyjnych sadów i ich roli dla ochrony środowiska i zwiększenia różnorodności biologicznej. Graficzne ujęcie tych zagadnień ma być zadaniem konkursowym.

DO POBRANIA:

Scenariusz zajęć edukacyjnych (plik pdf)

5.   Przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych – zasada wyboru projektów konkursowych.

Placówka może przeprowadzić eliminacje w każdy sposób, jaki uzna za stosowny. Poniższa propozycja jest jedynie sugestią ze strony Organizatora.

W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczestników na terenie jednej placówki. Im więcej osób biorących udział w konkursie – tym większa szansa na stworzenie atrakcyjnej pracy konkursowej. Eliminacje można przeprowadzić wieloetapowo, np. najpierw wyłonić po 3 prace w klasach, a następnie 3 najlepsze prace na terenie placówki. Najlepsze prace na terenie placówki warto wyłonić w drodze głosowania społeczności szkolnej/domu kultury. W tym celu wskazane jest wyeksponowanie prac w gazetce ściennej na korytarzu, ogłoszenie plebiscytu podczas apelu, itp.

Głosowanie może odbywać się w następujący sposób: Prace konkursowe należy wyeksponować na korytarzach szkolnych/domu kultury. Pod każdą pracą należy umieścić kartkę, na której uczniowie podpisując się imieniem i nazwiskiem oddają swój głos na daną pracę. Komisja złożona z Koordynatora Konkursu i uczniów, np. reprezentantów Samorządu Uczniowskiego, podlicza oddane głosy.

6.   Przesłanie raportu z przebiegu konkursu.

W raporcie należy krótko skomentować organizację zajęć edukacyjnych i konkursu na terenie placówki. Dodatkowo należy podać liczbę osób, które wzięły udział w zajęciach edukacyjnych oraz liczbę prac, które wpłynęły na wewnętrzny konkurs.

Raport jest obowiązkowy. Prace z placówek, które nie nadeślą raportu nie będą oceniane przez Komisję Sędziowską.

PLIKI DO POBRANIA (alfabetycznie)

Przejdź do:

>>> Etapu ogólnopolskiego

Wróć do:

>>> informacji O KONKURUSIE

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

       
   

PATRONI MEDIALNI: 

     
         
691.jpg 1311.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY