UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
NAGRODY

Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:

  • 3 nagrody główne
  • 10 wyróżnień


Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.


Na bazie zwycięskich prac konkursowych Poczta Polska S. A. przygotuje i wyda 3 znaczki w formie arkusika trzy-znaczkowego, promujące zachowania prozdrowotne z zakresu prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Znaczki zostaną wydane na jesieni 2018 roku.

Nagrody główne
  • dla 3 najlepszych prac konkursowych;
  • wydanie na jesieni 2018 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie minimum 80 tysięcy sztuk. Znaczki zaprojektowane będą przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne;
  • nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 3000 PLN brutto (1000 PLN brutto dla każdego projektu), dla: uczestników Konkursu (autorzy nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano prace konkursowe.
Wyróżnienia
  • dla 10 prac konkursowych;
  • nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 7000 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych), dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano prace konkursowe.
Komisja sędziowska
Wszystkie prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Sędziowską składającą się z przedstawicieli Organizatorów tj. Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Poczty Polskiej S.A. oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego.

Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie dodatkowych nagród. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.
Wyniki
Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu w ciągu 4 tygodni od zakończenia terminu przesyłania prac konkursowych.

PARTNERZY:

       

PATRONI HONOROWI: