UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

JAK PRZEPROWADZIĆ KONKURS?

Jesteś koordynatorem konkursu w swojej placówce?

Te informacje pomogą Ci sprawnie przeprowadzić konkurs i zajęcia edukacyjne. 

Konkurs dzieli się na dwa etapy: WEWNĘTRZNY i OGÓLNOPOLSKI. 

ETAP WEWNĘTRZNY

Koordynator najwięcej pracy ma w ramach ETAPU WEWNĘTRZNEGO.

Pierwszym zadaniem jest zgłoszenie placówki do 19 marca 2019 roku na stronie konkursu oczamimlodych.pl.

Następnie  do 14 maja 2019 roku powinien zrealizować następujące zadania:

 1. wypromować konkurs na terenie placówki,
 2. przeprowadzić zajęcia edukacyjne,
 3. przeprowadzić konkurs wewnętrzny i wyłonić najlepsze prace,
 4. przesłać raport z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Z kolei w ramach ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO  Koordynator powienien:

 1. do 14 maja 2019 roku przesłać skany najlepszych prac konkursowych (maks. 3) oraz skany zgód autorów,
 2. do 28 maja 2019 roku przesłać oryginałów zgód autorów najlepszych prac.

W ramach tego etapu nastąpi również:

 1. prezentacja prac konkursowych na stronie konkursu,
 2. wybór najlepszych prac konkursowych,
 3. ogłoszenie wyników w połowie czerwca 2019 roku. 

↑ Powyżej pokrótce opisaliśmy jak wygląda cały konkurs.

↓ Poniżej zamieśliciliśmy pomocne wskazówki, które usprawnią realizację zadań. 

OGŁOSZENIE I PROMOCJA KONKURSU

Podczas ogłoszania i promowania konkursu podstaraj się dotrzeć do jak największej liczby osób. 

Możesz wybrać  dowolne formy promocji np.:

 • ogłoszenie na stronie internetowej szkoły czy domu kultury, w mediach społecznościowych
 • wywieszenie plakatów w placówce
 • poinformowanie rodziców w trakcie zebrań
 • ogłoszenie podczas uroczystości szkolnych, apeli
 • przedstawienie konkursu podczas godzin wychowawczych

Możesz samodzielnie przygotować materiały promocyjne lub skorzystać z gotowych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia powinny dotyczyć tradycyjnych sadów i ich roli dla ochrony środowiska i zwiększenia różnorodności biologicznej. 

Możesz je przeprowadzić w dowolnej formie. Przygotowaliśmy przykładowy scenariusz zajęć edukacyjnych, który możesz wykorzystać. 

W trakcie zajęć edukacyjnych zwróć uwagę ile osób wzięło w nich udział. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas pisania raportu. 

Pamiętaj, że w zakładkach TRADYCYJNE SADY, ZNACZKI POCZTOWE oraz CIEKAWE STRONY zamieściliśmy wiele cennych i pomocnych informacji. Postaraj skorzystać z nich podczas planowania zajęć i zachęć młodzież do zapoznania się z nimi. 

DO POBRANIA:

Scenariusz zajęć edukacyjnych (plik pdf)

JAK SPRAWDZIĆ CZY PRACA SPEŁNIA WYMOGI KONKURSOWE?

Przyjmując prace od młodzieży od razu sprawdź czy są one zgodne z Regulaminem konkursu. Pamiętaj, że jeden autor może zgłosić jedną pracę. 

Przyjmując prace konkursowe zwróć uwagę ile ich jest. Ta informacja będzie Ci potrzebna podczas pisania raportu. 

TEMATYKA PRAC: praca powinna przedstawiać sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.

FORMAT PRACY I ORIENTACJA: praca konkursowa powinna mieć następujący wymiar: 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości. Pracę można przygotować na gotowym szablonie (do wydruku na kartce A4). Praca musi być przygotowana w orientacji poziomej. 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: praca powinna zostać wykonana ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.  Pracy nie można przygotować z użyciem komputera. Gotowa praca musi dać się zeskanować.

CZEGO NIE UMIESZCZAĆ NA PRACY? Zwróć uwagę, czy na pracy znajdują się elementy, których autor nie powinien umieszczać, tj.:

 • nominał znaczka,
 • napis "Polska",
 • napis "PWPW",
 • nazwisko autora,
 • duże napisy,
 • znaki towarowe, logotypy.

TYTUŁ PRACY I DANE AUTORA: Do pracy powinny być dołączone następujące informacje: tytuł (maks. 30 znaków ze spacjami), imię i nazwisko autora, wiek autora.

DO POBRANIA:

Szablon pracy (plik pdf)

Wytyczne dla autorów (plik pdf)

Wytyczne dla koordynatorów (plik pdf)

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE PRACE?

Sposób wyboru najlepszych prac jest dowolny.  W zależności od liczby zgłoszonych prac może przebiegać jednoetapowo lub wieloetapowo. 

Zgłoszone prace można wyeksponować w miejscu ogólnodostępnym, a najlepsze wyłonić w drodze głosowania społeczności szkolnej/domu kultury. Innym sposobem może być powołanie Komisji, które wybierze najlepsze prace.

Pamiętaj! Możecie wybrać maksymalnie 3 prace, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego.

Przykładowa organizacja wyboru najlepszyc prac:

Prace konkursowe należy wyeksponować na korytarzach szkolnych/Domu Kultury. Pod każdą pracą należy umieścić kartkę, na której uczniowie podpisując się imieniem i nazwiskiem oddają swój głos na daną pracę. Komisja złożona z Koordynatora Konkursu i uczniów np. reprezentantów Samorządu Uczniowskiego podlicza oddane głosy.

ZGODY AUTORÓW PRAC

Autorzy najlepszych prac, które zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego, są zoobwiązani do dostarczenia zgód.

Zgody dotyczą praw autorskich i ochrony danych osobowych. 

W zależności od wieku autora należy wybrać odpowiedni rodzaj zgody:

 • autor poniżej 18 roku życia powinni dostarczyć zgodę autora niepełnoletniego, którą podpisał jego opiekun prawny,
 • autor pełnoletni powinien dostarczyć zgodę autora pełnoletniego, którą podpisał osobiście.

DO POBRANIA:

Zgoda autora niepełnoletniego (plik pdf)

Zgoda autora pełnoletniego (plik pdf)

PLIKI DO POBRANIA (alfabetycznie)

→ Plakat informujący o głosowaniu na najlepsze prace (plik pdf)

→ Plakat informujący o terminie składania prac (plik pdf)

→ Plakat promujący konkurs (plik pdf)

→ Scenariusz zajęć edukacyjnych (plik pdf)

→ Szablon pracy (plik pdf)

→ Ulotka informacyjna o konkursie (plik pdf)

→ Wytyczne dla autorów (plik pdf)

→ Wytyczne dla koordynatorów (plik pdf)

→ Zgoda autora niepełnoletniego (plik pdf)

→ Zgoda autora pełnoletniego (plik pdf)

Przejdź do pomocy dla koordynatorów:

>>> Jak przesłać prace konkursowe i raport?

Przejdź do pomocy dla autorów:

>>> Jak zaprojektować znaczek?

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

       
   

PATRONI MEDIALNI: 

     
         
pusty pusty
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY